Hakkımızda

Birimimiz bedensel, duyusal ya da gelişimsel işlev kısıtlılığa bağlı farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez, protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksinimi olan Tarsus Üniversitesi öğrencilerinin kapsayıcı bir bakış açısı ile üniversitemizde öğrenim görmesi için gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları yürütmektir. Bu doğrultuda özel gereksinimi olan öğrencilerimizin üniversitemizde yükseköğrenim görerek toplumda yer alması ve aktif çalışan, sosyal hayata katılan bireyler olarak hayata hazırlanması ilke edinilmiştir.
Bu ilkeler doğrultusunda temel amaçlarımız;
  • Öğrencilerimizin eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek üzere çözüm önerileri sunmak
  • Özel gereksinimi olan öğrencilerin/akademik-idari personelin durumlarını, sorunlarını belirlemek ve sorunlarının çözümlerine yönelik araştırmalar yapmak
  • Üniversitemizde engelsiz ve eşit öğrenim için gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eş güdüm içerisinde yapmak
  • Erişilebilirlik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek; seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek
  • İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların özel gereksinimi olan  öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak
  • Erişilebilirlik ve özel gereksinim ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmaktır.