Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;
Üniversitemizde öğrenim görmekte olan özel gereksinimi olan öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak ve üniversitemizin tüm özel gereksinimi olan bireyler açısından erişilebilir bir eğitim kurumu olması için çalışmalar yürütmektir.
 
Vizyonumuz;
Özel gereksinimli bireylerin öğrenim hayatına ve topluma katılımlarını arttıran, yükseköğrenim görmek için tercih ettiği, ülkemize ve toplumumuza değer katan erişilebilir bir üniversite olmaktır.