Birim Komisyon Üyeleri

Başkan : Prof.Dr. Ali DERAN
Üye : Öğr.Gör. Bağdagül SARIDAŞ
Üye : DR.Öğr.Üyesi Maya ALTINOK